facebook
×
KOLOBRZEG.COM - Internetowy Informator
Powrót

Aktualności XXXVII Bieg Zaślubin

19.03.2023

Jak co roku celem Biegu Zaślubin jest uczczenie rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem. W tym roku przypada już 37. edycja biegu. Start i meta biegu znajduje się przy kortach tenisowych na ul. Sikorskiego 1. W biegu mogą uczestniczyć wszyscy chętni w wieku od 18 lat, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. Osoby nieletnie, do 18 roku życia, mogą zostać dopuszczone do udziału za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów). Osoby biorące udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

Więcej informacji na stronie organizatora
Źródło: www.biegzaslubin.pl